Susret s rijekom

U sklopu projekta ˝Susret s rijekom˝ koji je sufinanciran EU sredstvima izgrađena je nova infrastruktura uz rijeke Koranu, Kupu i Dobru na područjima Karlovca, Ogulina i Ozlja.

˝Nositelj europskog projekta ‘Susret s rijekom’ bila je Karlovačka županija koji je uz pomoć Razvojne agencije Karlovačke županije uspješno realiziran sredinom ove godine te je u okviru projekta izgrađena brojna turistička infrastruktura kojom je stvorena osnova za daljnje podizanje atraktivnosti prostora uz rijeke. Sama priroda i bogatstvo rijeka koje teku kroz gradove u Karlovačkoj županiji, definitivno predstavljaju motiv dolaska većeg broja turista u našu destinaciju i s tim ciljem smo si dali zadatak, na razini sustava turističkih zajednica i uz pomoć Javne ustanove Aquatike

Neki od novih sadržaja koji su napravljeni:

mobilni interpretacijski centri na otvorenom u centru Ozlja,

multimedijski sadržaji na šetnicama,

turistička signalizacija,

pješačko-biciklističke staze i šetnice te

edukativne ploče

aktivni odmor

Potpuni odmor, užitak, rekreaciju, bijeg iz gradske gužve

Kurilovac 1, 47280 Ozalj, HR Hrvatska,
OIB: 58156185970, MB: 5210003,
IBAN: HR5724020061100957635

Nazovite nas info@tzp-kupa.hr

© 2023 Tel: + 385 (0)47/731-196

©
2023 UX Themes

Terms Privacy Cookies