Kutak za iznajmljivače

  • NOVOSTI, DOKUMENTI I UPUTE

Građanin koji pruža usluge smještaja u domaćinstvu dužan je:

1. posjedovati odobrenje za pružanje usluga od nadležnog županijskog Ureda za gospodarstvo (Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Ozalj/Karlovac) te pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda. Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda.

2. prijaviti goste Turističkoj zajednici putem sustava eVisitor u propisanom roku (informacije OVDJE),

3. vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici

4. izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu i za sebe zadržati kopiju računa

5. uplatiti godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (rokovi plaćanja 31.07., 31.08. i 30.09.)

6. uplatiti godišnji paušalni iznos poreza i prireza na dohodak

7. obračunati i uplatiti turističku članarinu te dostaviti Poreznoj upravi obrazac
TZ, (od 2020. godine vrijedi novi Pravilnik – OVDJE): NAPOMENA: za 2020. i 2021. bilo je umanjeno za 50% (22,50 kn po krevetu za glavni, a pomoćni oslobođeni plaćanja)

8. omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte; u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog

9. iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina

10. pridržavati se svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju ovu djelatnost; propisi iz turizma OVDJE

11. Zaštita osobnih podataka – uzimanje podataka za obradu i unos u eVisitor je Vaša zakonska obveza te za to ne treba imati pisanu privolu, već će biti dovoljno gosta uputiti iz kojeg se razloga prikupljaju njegovi podaci, upute OVDJE

Napomena: uzimanje osobnih iskaznica turista i njihovo zadržavanje i/ili fotokopiranje NIJE PREPORUČLJIVO.

Financijske obveze za privatne iznajmljivače u 2023.

TURISTIČKA PRISTOJBA U 2023. GODINI:
46,45 EUR/350,00*** kn / u domaćinstvu glavni krevet i pomoćni – rokovi plaćanja 31.07., 31.08. i 30.09.

TURISTIČKA ČLANARINA U 2023. GODINI:
5,97 EUR/45,00*** kn / glavni krevet, 2,99 EUR/22,50 kn pomoćni – rokovi plaćanja 31.07., 31.08. i 30.09.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju

Želimo Vam uspjeh u poslovanju!
TZP Kupa

UPUTE – PDF download

KORISNE INFORMACIJE
Program potpore turizmu Grada Ozlja 2023. (LINK)
Popis uplatnih računa (POPIS download)
Kontakt – Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji – Ispostava Ozalj 047/601-445 ili 666-135

Zakon o turističkoj pristojbi (LINK)

NOVOSTI

Kurilovac 1, 47280 Ozalj, HR Hrvatska,
OIB: 58156185970, MB: 5210003,
IBAN: HR5724020061100957635

Nazovite nas info@tzp-kupa.hr

© 2023 Tel: + 385 (0)47/731-196

©
2023 UX Themes

Terms Privacy Cookies