HRVATSKA PRIRODNO TVOJA – sadnice uz Kupu

Turistička zajednica područja Kupa je u sklopu nacionalnog Projekta poticanja razvoja održivog razvoja turizma „Hrvatska prirodno tvoja” – „Croatia naturally yours”, a koji se provodi u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom i Ministarstvom turizma i sporta organizirala nabavu i sadnju 25 komada sadnica uz Kupu. U centru Žakanja, Ribnika, Draganića, Kamanja i na Gradskom kupalištu Ozalj, u suradnji sa Azelija eko d.o.o. Ozalj tako su posađena stabla kestena, javora i lipe.

Posađena stabla označena su i znakom održivosti hrvatskog turizma „Hrvatska prirodno tvoja“ – „Croatia naturally yours“, a informacije se nalaze i u aplikaciji za praćenje sadnje Europske agencije za okoliš.

Podsjećamo, Odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice dodijeljena su sredstva za nabavu sadnica namijenjenih sadnji u turističkim destinacijama radi smanjenja ugljikova otiska koji nastaje turističkom aktivnošću, a osobito od ispušnih plinova iz automobila turista, čime će Hrvatska doprinijeti globalnom ispunjenju ciljeva iz Glasgowske deklaracije o šumama i korištenju zemljišta kao i poticanje razvoja održivog turizma i brendiranje i promoviranje Hrvatske kao održive destinacije.

#visitkupa #tzpkupa #hrvatskaprirodnotvoja